TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH IN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020

THAM QUAN TRIỂN LÃM

Địa điểm tổ chức

Địa điểm tổ chức
TRIỂN LÃM NGÀNH IN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2020
 
 
NHÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO PHÚ THỌ
Số 1 Lữ Gia, P.15, Q.11, TP. Hồ Chí Minh