TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH IN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020

THAM QUAN TRIỂN LÃM

Đăng kí tham quan online

Tên đơn vị:
Địa chỉ 59 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh:
Quốc gia:
Địa điểm tổ chức:
Loại hình công ty:
Điện thoại:
Di động:
Fax:
Emai:
Website:
Người đại diện :
Chức danh:
Mặt hàng quan tâm:
Captcha: