TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH IN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020

Tham gia triễn lãm

Doanh nghiệp tham gia

STT Tên đơn vị Lĩnh vực trưng bày Địa chỉ 59 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh